ထြန္းထြန္းမင္းကို အႏုိင္ယူခဲ့သည့္ ကြန္ဂိုႏုိင္ငံသားႏွင့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ေက်ာ္ ထုိးသတ္မည္ - DVB