႐ိုးရာျခင္းလုံးအားကစားတြင္ ျမန္မာအသင္းကို ထုိင္းအသင္း မမီႏုိင္ေသး - DVB