မဲေဆာက္တြင္ ၅ ရက္အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံရ - DVB