ထိုင္းႏိုင္ငံ ပထုန္ဌာနီခ႐ုိင္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB