အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနကို ေသနတ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) - DVB