၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတက္ရန္ အသင့္ရွိေနဟု ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ထုတ္ျပန္ - DVB