အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္ ျပန္ၾကားေရးအားနည္းလြန္းတယ္ဟု ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ေဝဖန္ - DVB