ေဘာလုံးအကယ္ဒမီမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရသူ လူငယ္ကစားသမားစာရင္း ထုတ္ျပန္ - DVB