ျမရြာသၾကားစက္​႐ုံက အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္​သမား​မ်ား ဆႏၵျပ - DVB