အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးရန္ပြဲကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တုိက္႐ုိက္လႊင့္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသား ေသနတ္ပစ္ခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB