A d v e r t i s e m e n t With Us

မေမြးဖြားခင္ ကေလးငယ္မ်ား မိခင္၏ထိေတြ႔မႈကို သိရွိေၾကာင္း သုေတသနအသစ္ကဆုိ (႐ုပ္သံ)

မိခင္နဲ႔ ကေလးငယ္တုိ႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔ မိခင္ေတြရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္တုိ႔ထိမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္းနဲ႔ ကေလးေတြက အမိဝမ္းတြင္းမွာေတာင္ မိခင္ေတြရဲ႕ အေတြ႔အထိကုိ မွတ္မိႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသန အသစ္က ရွာေဖြေတြ႔ရွိေၾကာင္း ေဒးလီးေမးလ္သတင္းမွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေရးထားပါတယ္။ မိခင္ေတြ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ မိခင္က သူမရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ကုိ ထိေတြ႔တဲ့အခါ ဝမ္းဗုိက္တြင္းက ကေလးငယ္ေလးေတြကလည္း ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ၿပီး သားအိမ္နံရံကို ျပန္လည္ထိေတြ႔ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူေတြကို သုေတသနေလ့လာမႈအသစ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တာပါ။ သိပံၸပညာရွင္သုေတသီေတြက မိခင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္ကုိ မတူညီတဲ့လူေတြရဲ႕ ထိေတြ႔မွႈမွာ ဝမ္းတြင္းမွ ကေလးငယ္ေတြ ဘယ္လုိ႔ တုံ႔ျပန္သလဲဆုိတာကို သံုးဖက္ျမင္ 3-D အာလ္ထရာေဆာင္း ဗီဒီယုိေတြသံုး ႐ုိက္ကူးၾကည့္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာပါ။ မိခင္ေတြ ဝမ္းတြင္းက ကေလးငယ္ ၂၈ ဦးကို မတူညီတဲ့ လူေတြျဖစ္တဲ့ မိခင္၊ ဖခင္နဲ႔ သူစိမ္းေတြကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ေစၿပီး ကေလးငယ္ေတြ ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္ၾကသလဲဆုိတာကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မိခင္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္ကုိ တစိမ္းတဦး ဒါမွမဟုတ္ ဖခင္ ပြတ္သတ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝမ္းဗုိက္ကို ဘယ္သူကမွ မထိေတြ႔တာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ မိခင္က ဝမ္းဗိုက္ကို ပြတ္သတ္တဲ့အခါ ဝမ္းတြင္းက ကေလးငယ္ေလးေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈက ပုိမုိျပင္းထန္တယ္၊ ပုိမုိတာရွည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရၿပီး ဒါက ကေလးငယ္ဟာ ဘယ္သူက တုိ႔ထိလဲဆုိတာကို သိရွိေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္စာေရးသူျဖစ္တဲ စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ ဒန္ဒီတကၠသိုလ္က စိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဗုိင္အုိလာမာ့က္စ္က ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူနဲ႔ ဖြြြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိတဲ့ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ေလ့လာရွာေဖြမႈ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားၿပီး “ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ မိခင္ေလာင္းေတြ သူတို႔ရဲ႕ ဝမ္းဗုိက္ကို အဆက္မျပတ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တုိ႔ထိမႈက သားေလာင္းေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖစ္ေစတာပါ။ “ဘယ္လုိ ထိေတြ႔မႈမ်ိဳးမဆုိက သားေလာင္းရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ မိခင္ ဖခင္နဲ႔ သားေလာင္းတုိ႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈကို အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစတယ္” လုိ႔ ေဒါက္တာ ဗိုင္အုိလာမာ့က္စ္က ေျပာပါတယ္။ ယခင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈေတြအရ မိခင္ေတြက မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကေလးကို စကားေျပာတဲ့အခါ ကေလးက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္တယ္၊ ေမြးဖြားၿပီးေတာ့လည္း မိခင္ရဲ႕အသံကို မွတ္မိေနတာ ေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ေဒါက္တာမာ့က္စ္က ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up