ျပည္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ အိမ္တအိမ္တြင္ ဓားေထာက္ အႏုၾကမ္းစီးမႈ ျဖစ္ပြား - DVB