ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၈၀ ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ျပန္ပို႔ခံရမည့္အေရးႏွင့္ ႀကံဳေနရ - DVB