ျမန္မာ့ပန္းခ်ီပညာရွင္ ႏိုင္ငံတကာအႏုပညာျပပြဲတြင္ အေကာင္းဆံုးပန္းခ်ီပညာရွင္ခ်န္ပီယံဆု ရရိွ - DVB