A d v e r t i s e m e n t With Us

အန္စီေအလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းဆက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေၾကညာ

တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ)လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလုံးနဲ႔  ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွာ အန္စီေအလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔  ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး ပါဝင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ အဆုိျပဳထားတဲ့  အခ်က္(၉)ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ (Deed of Commit- ment-DoC) ေရးထုိးႏုိင္ေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့တယ္လုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေမလ ၆ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၂၈ ရက္က  ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ KIO, SSPP, KNPP, NMSP, ANC, LDU, WNO တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)နဲ႔ ေတြ႔ဆုံကာ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးနဲ႔ ေမ၂၄ရက္ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up