ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ႐ုပ္တု ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕တြင္ထားရွိမည္ - DVB