အင္းေတာ္တြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားႏွင့္ဘိန္းမဲမ်ား ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၃၀ ေက်ာ္ဖုိး ဖမ္းမိ - DVB