A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၉ သိန္း၈ ေသာင္း ၇ ေထာင္က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီးေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁ ေသာင္း ၄ ေထာင္ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ၇ ေသာင္း ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁ ၇ ေထာင့္ ၄ ရာ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ င႐ုတ္ရွည္ င႐ုတ္ရွည္ကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၃ ေထာင့္ ၄ ရာေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကလည္း ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၀ ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၅၅၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္ၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၂၄၅၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ဆား ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာ ဆားက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါကေ္ဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁ ေသာင္း ၁ ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး (V2) ကုလားပဲလံုး V2 အမ်ိဳးအစားက ဒီေန႔မွာ ၁ တင္းကို ၄ ေသာင္း ၄ ေထာင့္ ၈ ရာ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စြန္တာ စြန္တာပဲကေတာ့ ၁ တင္းကို ၁ ေသာင္း ၈ ေထာင့္ ၇ ရာ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တင္းကို ၇၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up