A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ  ႏွမ္းနက္(စမံု) အမ်ိဳးအစားက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၁၃၃,၀၀၀ က်ပ္ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) ပဲပုတ္(ဗမာ) အမ်ိဳးအစားက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒို္င္မွာ ထန္းလ်က္ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၂၀ က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၂,၀၀ ကေန ၁,၃၅၀ ပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ေျပာင္း လားရိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္း ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၃၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၃၆၅ က်ပ္ကေန ၃၈၀ က်ပ္ေဈး ရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၇၅ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂၄၂၅ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴ ေျမပဲလံုးဆံျဖဴကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၇၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂၆၇၅၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၁,၀၁၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၃,၀၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ေဈးႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up