မိုးသည္းထန္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏိုင္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ သတိေပး - DVB