လမ္းေပၚ အနမ္းေပးေနၾကသည့္ ခ်စ္သူစံုတြဲကုိ ကားတစီးျဖတ္တိုက္၊ ၁ ဦးေသဆံုး(႐ုပ္သံ) - DVB