ေျမာက္ကုိရီးယား ေလေၾကာင္းလုိင္းအား ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးရန္ အေမရိကန္ ေတာင္းဆုိ (႐ုပ္သံ) - DVB