အလႉခံ ေထာ္လာဂ်ီ အရွိန္လြန္ ဆည္ေျမာင္းတြင္း ထိုးက် - DVB