ဒ႐ုန္းယာဥ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ေမွာ္ပုခက္စီးနင္းသည့္႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB