ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေသာင္ဦးေက်ာင္းတိုက္ မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) - DVB