ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ - DVB