မိုးညႇင္းတြင္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမအား အဓမၼျပဳက်င့္သူကုိ ဖမ္းဆီး - DVB