အေမရိကန္အေပၚ ဒံုးက်ည္ေဖာက္ခြဲသည့္႐ုပ္သံကို ေျမာက္ကိုရီးယားမ်ား လက္ခုပ္တီးအားေပး (႐ုပ္သံ) - DVB