အဆိပ္ျပင္းမေလးရွားခရိတ္ေႁမြနဲ႔ အဆိပ္မဲ့ ေႁမြျပဒါးတေကာင္ ဘယ္လိုတိုက္ခိုက္ၾကသလဲ (႐ုပ္သံ) - DVB