ေနာက္ခံလူ ဂလန္းဂၽြန္ဆင္ကို စတုတ္စီးတီးအသင္း တႏွစ္သက္တမ္း ထပ္တုိး - DVB