မန္စီၿမဳိ႕အနီး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၊ ကေလးငယ္ ၁ ဦးေသဆံုး - DVB