ေက်ာက္မဲၿမဳိ႕တြင္ ဂက္စ္ဘူးငယ္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား - DVB