ေၾကာက္လန္႔ရမွန္းမသိ ေတာႀကီးေႁမြေဟာက္ႏွင့္မွ ေဆာ့ကစားသည့္ ကေလးငယ္ (႐ုပ္သံ) - DVB