ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာထက္က ၾကမ္းတမ္းစြာဆဲဆိုေရးသားျခင္း အကုသိုလ္ႏွင့္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကံမိုက္မ်ား - DVB