ကြင္းလယ္လူ အက္ရွ္ေလယန္း မန္ယူတြင္ ဆက္ရွိရန္ မေသခ်ာ - DVB