တနသၤာရီတြင္ ညီအစ္မ ႏွစ္ဦး မိုးႀကိဳးထိမွန္ ေသဆံုး - DVB