A d v e r t i s e m e n t With Us

လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ံုးအား ႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးသည့္လုပ္ရပ္ ျပန္ေတာင္းပန္ရန္ ဝ တပ္ဖြဲ႔ေတာင္းဆို

၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (ယူဒဗလ်ဴအက္စ္ေအ)
ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ႈိးၿမဳိ႕ရွိ ၀တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို လား႐ိႈးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးေဒသ၂ ၀ျပည္နယ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ စာေပးပို႔ၿပီး ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔က လားရိႈးမွာ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ၀ ဆက္ဆံေရး႐ုံးရဲ႕ အိမ္တခါးကို ႐ုံးတာ၀န္ခံ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အဓမၼ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီး၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ေစမယ့္ အျပဳအမႈေတြ ဆက္မလုပ္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ “၀ျပည္နယ္အေနျဖင့္ လားရိႈးၿမဳိ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔အား အျငင္းပြားမႈပို၍ ရႈပ္ေထြးေအာင္၊ ႀကီးထြားေအာင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ား ထပ္မံ မျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္၏အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ လားရိႈးၿမဳိ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔ ၀ ျပည္နယ္ လားရိႈး ဆက္ဆံေရးရံုးအား ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးသည့္ အျပဳအမႈအတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ႀကီးထြားေအာင္ မခ်ဲ႕ကား ေအာင္ ကတိခံ၀န္ျပဳရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤသို႔ ဆိုးဆိုးရြားရြား အျဖစ္အပ်က္ မ်ဳိးအတြက္ လိုအပ္ေသာ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္”လုိ႔ ဧၿပီ ၉ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ၀အဖြဲ႔ရဲ႕စာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၀အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ခက္ခဲစြာရရွိခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တေလ်ာက္လံုး တန္ဖိုးႀကီးႀကီးထားၿပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ႏွစ္ဖက္အၾကားျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ထိေတြ႔အျငင္းပြားမႈေတြကို တခုခ်င္းစီ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up