ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) - DVB