ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ႐ုိးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ (႐ုပ္သံ) - DVB