ဂြတ္ေမာနင္း ေပါင္မုန္႔စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ) - DVB