ေမာင္ေတာ လံုၿခံဳေရးစစ္ေၾကာင္း ဗုံးေပါက္ကြဲ၊ စစ္သား ၂ ဦးေသဆံုး ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB