အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသက္တမ္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ အထူးသံုးသပ္ခ်က္ - DVB