ေက်ာက္ေဆာင္ႏွစ္ခုၾကား ညပ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB