မိုင္းေယာင္းရြာသား ၂ ဦးကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖမ္းဆီး - DVB