ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ - DVB