ေရးၿမိဳ႕က စိန္ဖူးေတာ္ တင္လႉပူေဇာ္ပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB