ေတးသီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆုိခဲ့ၾကသည့္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB