စင္ကာပူအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္က ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ (႐ုပ္သံ) - DVB