အစာအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူ ၄၀၀ ခန္႔ ေျမာင္းျမေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ရ - DVB