အဆိုေတာ္သ႐ုပ္ေဆာင္စိုင္းစိုင္း ေမြးေန႔႐ႈိးပြဲ မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ - DVB